23 Tháng Ba, 2023

Phông nền Thương khó – Phục sinh 2023

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save image as…” hoặc “Lưu ảnh thành…”):
14 Tháng Một, 2023

Phông nền Xuân 2023

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save image as…” hoặc “Lưu ảnh thành…”):
19 Tháng Ba, 2022

Phông nền Thương khó – Phục sinh 2022

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save image as…” hoặc “Lưu ảnh thành…”):
17 Tháng Hai, 2022

“SỰ VUI MỪNG TRỌN VẸN”

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam – Ngành Phụ nữ Tổng hội Thông báo Chương trình sinh hoạt thông công bồi linh: “SỰ VUI […]
23 Tháng Mười Một, 2021

Phông nền Giáng Sinh 2021

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save image as…” hoặc “Lưu ảnh thành…”):  
24 Tháng Tám, 2021

Thư kêu gọi giúp đỡ các gia đình bị nhiễm Covid-19

7 Tháng Ba, 2021

Sinh hoạt thông công bồi linh của Ngành Phụ nữ Tổng hội

Ngành Phụ nữ Tổng hội (Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam) trân trận thông báo đến quý Tôi con Chúa Chương trình Sinh hoạt […]
3 Tháng Hai, 2021

Thực hiện đề phòng sự lây lan đại dịch COVID-19 (lần 3)

Thường vụ – Hội đồng trưởng nhiệm Tổng Hội thông báo đến quý tôi con Chúa về việc thực hiện đề phòng sự lây lan đại […]
4 Tháng Mười Hai, 2020

Phông nền Giáng Sinh 2020

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save link as”): https://lienhuucodoc.com/wp-content/uploads/2020/12/GiangSinh_2x3m-copy.jpg
GỐC