17 Tháng Hai, 2022

“SỰ VUI MỪNG TRỌN VẸN”

Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam – Ngành Phụ nữ Tổng hội Thông báo Chương trình sinh hoạt thông công bồi linh: “SỰ VUI […]
7 Tháng Ba, 2021

Sinh hoạt thông công bồi linh của Ngành Phụ nữ Tổng hội

Ngành Phụ nữ Tổng hội (Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam) trân trận thông báo đến quý Tôi con Chúa Chương trình Sinh hoạt […]
1 Tháng Mười Một, 2020

CT Thông công Phụ nữ liên Hội Thánh miền đông

GỐC