23 Tháng Ba, 2023

Phông nền Thương khó – Phục sinh 2023

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save image as…” hoặc “Lưu ảnh thành…”):
14 Tháng Một, 2023

Phông nền Xuân 2023

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save image as…” hoặc “Lưu ảnh thành…”):
19 Tháng Ba, 2022

Phông nền Thương khó – Phục sinh 2022

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save image as…” hoặc “Lưu ảnh thành…”):
23 Tháng Mười Một, 2021

Phông nền Giáng Sinh 2021

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save image as…” hoặc “Lưu ảnh thành…”):  
29 Tháng Tư, 2021

Mẫu cổng nhà nguyện

Mẫu cổng nhà nguyện Mời quý vị download tại link bên dưới: https://drive.google.com/drive/folders/1Wyr8oVHIJ7xC3mHfPOtN6DZerbkDQYXZ?usp=sharing    
29 Tháng Ba, 2021

Phông nền Thương Khó – Phục Sinh 2021

Mời các con cái Chúa download tại đây: (click chuột phải chọn “Save image as” hoặc trên điện thoại ấn vào hình giữ đến khi xuất […]
4 Tháng Mười Hai, 2020

Phông nền Giáng Sinh 2020

Mời quý vị download tại link bên dưới (click chuột phải chọn “Save link as”): https://lienhuucodoc.com/wp-content/uploads/2020/12/GiangSinh_2x3m-copy.jpg
31 Tháng Ba, 2020

Phông nền Thương Khó – Phục Sinh 2020

Mời quý vị download tại đây (click chuột phải chọn “Save image as”):
GỐC