13 Tháng Mười, 2021

Ban Thanh niên “San sẻ yêu thương”

Ban Thanh niên – Trong tuần vừa qua, cụ thể ngày 11 và 12/10, Ban Thanh niên Hội thánh Hóc Môn đã thực hiện xong chương […]
13 Tháng Tư, 2021

Giao lưu, thông công TTN Hội thánh Lâm Đồng

Tổng đoàn TTN: Trong hai ngày 9&10/4/2021, Tổng đoàn Thanh thiếu niên – Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam đã có chuyến giao lưu, […]
13 Tháng Hai, 2020

Quà yêu thương – thiện nguyện Đăk Nông

GỐC