DÂNG HIẾN TỰ NGUYỆN


Chúng tôi tin vào các nguyên tắc về của lễ và sự dâng hiến trong Kinh Thánh dạy. Tất cả những người đã làm theo lời Kinh Thánh dạy đều được phước, giàu có, thịnh vượng và là cớ tích cho nhiều người tạ ơn Đức Chúa Trời. Kinh Thánh có chép:

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta; và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng.”
Ma-la-chi 3:10

Chúa Giê-xu khi xưa đã dạy hãy tìm sự công bình, lòng thương xót và trung tín, nhưng không được quên việc dâng hiến (Ma-thi-ơ 23:23b).

Hội Thánh muốn duy trì và phát triển cần nhiều sự đóng góp cho các nhu cầu, từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Việc dâng hiến tài chính rộng rãi của con cái Chúa khắp nơi là thực sự cần thiết, để mở mang Vương quốc Đức Chúa Trời. Nguồn tài chính từ việc dâng hiến, sẽ được sử dụng hoàn toàn vào công việc rao truyền Tin lành, xây dựng và phát triển hội thánh, chu cấp cho người phục vụ Chúa, việc từ thiện xã hội… theo ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời.

Hội Thánh Liên Hữu Cơ Đốc xin cám ơn tấm lòng ủng hộ của quý vị qua sự dâng hiến!


TÀI KHOẢN DÂNG HIẾN:

(Tài khoản của Hội Thánh)

  • Tên tài khoản: ĐINH THIÊN TỨ – LÊ THÁI HIỆP
  • Số tài khoản: 31249597
  • Ngân hàng: ACB – chi nhánh Hóc Môn

QUÝ VỊ CÓ THỂ GHI NỘI DUNG CHUYỂN KHOẢN THEO CẤU TRÚC GỢI Ý NHƯ SAU:

Tên quí vị – Số điện thoại – Mục đích dâng hiến

Ví dụ: Nguyen Van A – 0987654321 – Dang hien cho truyen giang Giang Sinh

GỐC